Rezervácie na

Program

júl 2019

 • 1.7. pondelok o 18:00 hod Zumba® workshop zumba
            Zumba® is passion, Zumba® is dancing and Zumba® is a full body workout 

- but above all - 

Zumba® makes you HAPPY! :-)

About Zumba®:
It's perfect for everybody and every body! Each Zumba® class is mixing low-intensity and high-intensity moves for an interval-style, calorie-burning dance fitness party. Once the Latin and World rhythms take over, you'll see why Zumba® Fitness classes are often called exercise in disguise. 

Zumba® combines all elements of fitness – cardio, muscle conditioning, balance and flexibility, boosted energy and a serious dose of awesome each time you leave class. 
Super effective? Check. Super fun? Check.

About lector:
,,I have been Zumba® dancing for six years and decided to take the next step in March 2018 when I became a ZIN™ member. Due to my work I'm moving through the world every four years. This time I have stopped in Bratislava. :-) 
I'm from Germany and will teach my Zumba® classes in English which shouldn't stop you from coming to class - the music will bring us together! ;-) ''

Schedule: 
Monday and Wednesday from 6 to 7 p.m.

Period:
1st July - 24th July 2019

Prices:
Single admission: 5 EUR
5 classes: 23 EUR
8 classes: 32 EUR

What to bring?
Please bring workout clothes in which you can easily move as well as your sneakers. Don't forget something to drink and a towel because we are going to sweat! ;-)

Registration via e-mail: steffi.zumba@web.de
Please see also my website: http://stefanielange.zumba.com/

-----------------------------------------------------------------------------

Zumba® je vášeň, Zumba® je tanec a Zumba® je cvičenie pre celé telo 

- ale predovšetkým - 

Zumba® ťa urobí ŠŤASTNÝM :-)


O Zumbe®:
Je perfektná pre každého a každé telo! Každá hodina zumby je zmesou viac a menej intenzívych pohybov v štýle, kde sa počas tanečnej fitness-párty spaľujú kalórie. Keď si ťa latinskoamerické a svetové rytmy získajú, budeš vedieť, prečo je cvičenie zumby známe ako skrytý tréning. 

Zumba® kombinuje všetky fitnessové prvky - kardio, svalovú, kondíciu, rovnováhu a pružnosť, zvýšenie energie a po každej hodine sa cítiš skvele.
Super efektívne? Odškrtnuté. Super zábavné? Odškrtnuté.

O lektorke:
,,Tancovala som Zumbu® počas šiestich rokov a rozhodola som sa urobiť ďalší krok. V marci 2018 som sa stala inštruktorkou Zumby®. Kvôli mojej práci tiahnem svetom každé štyri roky. Tentoraz ma život zavial do Bratislavy :-)
Som z Nemecka a učím Zumbu® Fitness po anglicky, čo ťa však nemá odradiť zúčastniť sa na kurze - hudba nás zblíži! ;-) ''


Rozvrh:
Pondelok a streda od 18:00 do 19:00

Obdobie:
Od 1. júla do 24. júla 2019

Cena:
1 hodina: 5 EUR
5 hodiny: 23 EUR
8 hodin: 32 EUR

Čo si priniesť?
Prosím príďte v športovom oblečení, v ktorom sa môžete dobre hýbať a prinieste sišportovú obuv. Nezabudnite niečo na pitie a uterák, lebo sa zapotíme! ;-)

Registrácia e-mailom: steffi.zumba@web.de
Prosim, navštívte aj mojú webovú stránku: http://stefanielange.zumba.com/

          
 • 3.7. streda o 18:00 hod Zumba® workshop zumba
            Zumba® is passion, Zumba® is dancing and Zumba® is a full body workout 

- but above all - 

Zumba® makes you HAPPY! :-)

About Zumba®:
It's perfect for everybody and every body! Each Zumba® class is mixing low-intensity and high-intensity moves for an interval-style, calorie-burning dance fitness party. Once the Latin and World rhythms take over, you'll see why Zumba® Fitness classes are often called exercise in disguise. 

Zumba® combines all elements of fitness – cardio, muscle conditioning, balance and flexibility, boosted energy and a serious dose of awesome each time you leave class. 
Super effective? Check. Super fun? Check.

About lector:
,,I have been Zumba® dancing for six years and decided to take the next step in March 2018 when I became a ZIN™ member. Due to my work I'm moving through the world every four years. This time I have stopped in Bratislava. :-) 
I'm from Germany and will teach my Zumba® classes in English which shouldn't stop you from coming to class - the music will bring us together! ;-) ''

Schedule: 
Monday and Wednesday from 6 to 7 p.m.

Period:
1st July - 24th July 2019

Prices:
Single admission: 5 EUR
5 classes: 23 EUR
8 classes: 32 EUR

What to bring?
Please bring workout clothes in which you can easily move as well as your sneakers. Don't forget something to drink and a towel because we are going to sweat! ;-)

Registration via e-mail: steffi.zumba@web.de
Please see also my website: http://stefanielange.zumba.com/

-----------------------------------------------------------------------------

Zumba® je vášeň, Zumba® je tanec a Zumba® je cvičenie pre celé telo 

- ale predovšetkým - 

Zumba® ťa urobí ŠŤASTNÝM :-)


O Zumbe®:
Je perfektná pre každého a každé telo! Každá hodina zumby je zmesou viac a menej intenzívych pohybov v štýle, kde sa počas tanečnej fitness-párty spaľujú kalórie. Keď si ťa latinskoamerické a svetové rytmy získajú, budeš vedieť, prečo je cvičenie zumby známe ako skrytý tréning. 

Zumba® kombinuje všetky fitnessové prvky - kardio, svalovú, kondíciu, rovnováhu a pružnosť, zvýšenie energie a po každej hodine sa cítiš skvele.
Super efektívne? Odškrtnuté. Super zábavné? Odškrtnuté.

O lektorke:
,,Tancovala som Zumbu® počas šiestich rokov a rozhodola som sa urobiť ďalší krok. V marci 2018 som sa stala inštruktorkou Zumby®. Kvôli mojej práci tiahnem svetom každé štyri roky. Tentoraz ma život zavial do Bratislavy :-)
Som z Nemecka a učím Zumbu® Fitness po anglicky, čo ťa však nemá odradiť zúčastniť sa na kurze - hudba nás zblíži! ;-) ''


Rozvrh:
Pondelok a streda od 18:00 do 19:00

Obdobie:
Od 1. júla do 24. júla 2019

Cena:
1 hodina: 5 EUR
5 hodiny: 23 EUR
8 hodin: 32 EUR

Čo si priniesť?
Prosím príďte v športovom oblečení, v ktorom sa môžete dobre hýbať a prinieste sišportovú obuv. Nezabudnite niečo na pitie a uterák, lebo sa zapotíme! ;-)

Registrácia e-mailom: steffi.zumba@web.de
Prosim, navštívte aj mojú webovú stránku: http://stefanielange.zumba.com/

          
 • 8.7. pondelok o 18:00 hod Zumba® workshop zumba
            Zumba® is passion, Zumba® is dancing and Zumba® is a full body workout 

- but above all - 

Zumba® makes you HAPPY! :-)

About Zumba®:
It's perfect for everybody and every body! Each Zumba® class is mixing low-intensity and high-intensity moves for an interval-style, calorie-burning dance fitness party. Once the Latin and World rhythms take over, you'll see why Zumba® Fitness classes are often called exercise in disguise. 

Zumba® combines all elements of fitness – cardio, muscle conditioning, balance and flexibility, boosted energy and a serious dose of awesome each time you leave class. 
Super effective? Check. Super fun? Check.

About lector:
,,I have been Zumba® dancing for six years and decided to take the next step in March 2018 when I became a ZIN™ member. Due to my work I'm moving through the world every four years. This time I have stopped in Bratislava. :-) 
I'm from Germany and will teach my Zumba® classes in English which shouldn't stop you from coming to class - the music will bring us together! ;-) ''

Schedule: 
Monday and Wednesday from 6 to 7 p.m.

Period:
1st July - 24th July 2019

Prices:
Single admission: 5 EUR
5 classes: 23 EUR
8 classes: 32 EUR

What to bring?
Please bring workout clothes in which you can easily move as well as your sneakers. Don't forget something to drink and a towel because we are going to sweat! ;-)

Registration via e-mail: steffi.zumba@web.de
Please see also my website: http://stefanielange.zumba.com/

-----------------------------------------------------------------------------

Zumba® je vášeň, Zumba® je tanec a Zumba® je cvičenie pre celé telo 

- ale predovšetkým - 

Zumba® ťa urobí ŠŤASTNÝM :-)


O Zumbe®:
Je perfektná pre každého a každé telo! Každá hodina zumby je zmesou viac a menej intenzívych pohybov v štýle, kde sa počas tanečnej fitness-párty spaľujú kalórie. Keď si ťa latinskoamerické a svetové rytmy získajú, budeš vedieť, prečo je cvičenie zumby známe ako skrytý tréning. 

Zumba® kombinuje všetky fitnessové prvky - kardio, svalovú, kondíciu, rovnováhu a pružnosť, zvýšenie energie a po každej hodine sa cítiš skvele.
Super efektívne? Odškrtnuté. Super zábavné? Odškrtnuté.

O lektorke:
,,Tancovala som Zumbu® počas šiestich rokov a rozhodola som sa urobiť ďalší krok. V marci 2018 som sa stala inštruktorkou Zumby®. Kvôli mojej práci tiahnem svetom každé štyri roky. Tentoraz ma život zavial do Bratislavy :-)
Som z Nemecka a učím Zumbu® Fitness po anglicky, čo ťa však nemá odradiť zúčastniť sa na kurze - hudba nás zblíži! ;-) ''


Rozvrh:
Pondelok a streda od 18:00 do 19:00

Obdobie:
Od 1. júla do 24. júla 2019

Cena:
1 hodina: 5 EUR
5 hodiny: 23 EUR
8 hodin: 32 EUR

Čo si priniesť?
Prosím príďte v športovom oblečení, v ktorom sa môžete dobre hýbať a prinieste sišportovú obuv. Nezabudnite niečo na pitie a uterák, lebo sa zapotíme! ;-)

Registrácia e-mailom: steffi.zumba@web.de
Prosim, navštívte aj mojú webovú stránku: http://stefanielange.zumba.com/

          
 • 10.7. streda o 18:00 hod Zumba® workshop zumba
            Zumba® is passion, Zumba® is dancing and Zumba® is a full body workout 

- but above all - 

Zumba® makes you HAPPY! :-)

About Zumba®:
It's perfect for everybody and every body! Each Zumba® class is mixing low-intensity and high-intensity moves for an interval-style, calorie-burning dance fitness party. Once the Latin and World rhythms take over, you'll see why Zumba® Fitness classes are often called exercise in disguise. 

Zumba® combines all elements of fitness – cardio, muscle conditioning, balance and flexibility, boosted energy and a serious dose of awesome each time you leave class. 
Super effective? Check. Super fun? Check.

About lector:
,,I have been Zumba® dancing for six years and decided to take the next step in March 2018 when I became a ZIN™ member. Due to my work I'm moving through the world every four years. This time I have stopped in Bratislava. :-) 
I'm from Germany and will teach my Zumba® classes in English which shouldn't stop you from coming to class - the music will bring us together! ;-) ''

Schedule: 
Monday and Wednesday from 6 to 7 p.m.

Period:
1st July - 24th July 2019

Prices:
Single admission: 5 EUR
5 classes: 23 EUR
8 classes: 32 EUR

What to bring?
Please bring workout clothes in which you can easily move as well as your sneakers. Don't forget something to drink and a towel because we are going to sweat! ;-)

Registration via e-mail: steffi.zumba@web.de
Please see also my website: http://stefanielange.zumba.com/

-----------------------------------------------------------------------------

Zumba® je vášeň, Zumba® je tanec a Zumba® je cvičenie pre celé telo 

- ale predovšetkým - 

Zumba® ťa urobí ŠŤASTNÝM :-)


O Zumbe®:
Je perfektná pre každého a každé telo! Každá hodina zumby je zmesou viac a menej intenzívych pohybov v štýle, kde sa počas tanečnej fitness-párty spaľujú kalórie. Keď si ťa latinskoamerické a svetové rytmy získajú, budeš vedieť, prečo je cvičenie zumby známe ako skrytý tréning. 

Zumba® kombinuje všetky fitnessové prvky - kardio, svalovú, kondíciu, rovnováhu a pružnosť, zvýšenie energie a po každej hodine sa cítiš skvele.
Super efektívne? Odškrtnuté. Super zábavné? Odškrtnuté.

O lektorke:
,,Tancovala som Zumbu® počas šiestich rokov a rozhodola som sa urobiť ďalší krok. V marci 2018 som sa stala inštruktorkou Zumby®. Kvôli mojej práci tiahnem svetom každé štyri roky. Tentoraz ma život zavial do Bratislavy :-)
Som z Nemecka a učím Zumbu® Fitness po anglicky, čo ťa však nemá odradiť zúčastniť sa na kurze - hudba nás zblíži! ;-) ''


Rozvrh:
Pondelok a streda od 18:00 do 19:00

Obdobie:
Od 1. júla do 24. júla 2019

Cena:
1 hodina: 5 EUR
5 hodiny: 23 EUR
8 hodin: 32 EUR

Čo si priniesť?
Prosím príďte v športovom oblečení, v ktorom sa môžete dobre hýbať a prinieste sišportovú obuv. Nezabudnite niečo na pitie a uterák, lebo sa zapotíme! ;-)

Registrácia e-mailom: steffi.zumba@web.de
Prosim, navštívte aj mojú webovú stránku: http://stefanielange.zumba.com/

          
 • 15.7. pondelok o 18:00 hod Zumba® workshop zumba
            Zumba® is passion, Zumba® is dancing and Zumba® is a full body workout 

- but above all - 

Zumba® makes you HAPPY! :-)

About Zumba®:
It's perfect for everybody and every body! Each Zumba® class is mixing low-intensity and high-intensity moves for an interval-style, calorie-burning dance fitness party. Once the Latin and World rhythms take over, you'll see why Zumba® Fitness classes are often called exercise in disguise. 

Zumba® combines all elements of fitness – cardio, muscle conditioning, balance and flexibility, boosted energy and a serious dose of awesome each time you leave class. 
Super effective? Check. Super fun? Check.

About lector:
,,I have been Zumba® dancing for six years and decided to take the next step in March 2018 when I became a ZIN™ member. Due to my work I'm moving through the world every four years. This time I have stopped in Bratislava. :-) 
I'm from Germany and will teach my Zumba® classes in English which shouldn't stop you from coming to class - the music will bring us together! ;-) ''

Schedule: 
Monday and Wednesday from 6 to 7 p.m.

Period:
1st July - 24th July 2019

Prices:
Single admission: 5 EUR
5 classes: 23 EUR
8 classes: 32 EUR

What to bring?
Please bring workout clothes in which you can easily move as well as your sneakers. Don't forget something to drink and a towel because we are going to sweat! ;-)

Registration via e-mail: steffi.zumba@web.de
Please see also my website: http://stefanielange.zumba.com/

-----------------------------------------------------------------------------

Zumba® je vášeň, Zumba® je tanec a Zumba® je cvičenie pre celé telo 

- ale predovšetkým - 

Zumba® ťa urobí ŠŤASTNÝM :-)


O Zumbe®:
Je perfektná pre každého a každé telo! Každá hodina zumby je zmesou viac a menej intenzívych pohybov v štýle, kde sa počas tanečnej fitness-párty spaľujú kalórie. Keď si ťa latinskoamerické a svetové rytmy získajú, budeš vedieť, prečo je cvičenie zumby známe ako skrytý tréning. 

Zumba® kombinuje všetky fitnessové prvky - kardio, svalovú, kondíciu, rovnováhu a pružnosť, zvýšenie energie a po každej hodine sa cítiš skvele.
Super efektívne? Odškrtnuté. Super zábavné? Odškrtnuté.

O lektorke:
,,Tancovala som Zumbu® počas šiestich rokov a rozhodola som sa urobiť ďalší krok. V marci 2018 som sa stala inštruktorkou Zumby®. Kvôli mojej práci tiahnem svetom každé štyri roky. Tentoraz ma život zavial do Bratislavy :-)
Som z Nemecka a učím Zumbu® Fitness po anglicky, čo ťa však nemá odradiť zúčastniť sa na kurze - hudba nás zblíži! ;-) ''


Rozvrh:
Pondelok a streda od 18:00 do 19:00

Obdobie:
Od 1. júla do 24. júla 2019

Cena:
1 hodina: 5 EUR
5 hodiny: 23 EUR
8 hodin: 32 EUR

Čo si priniesť?
Prosím príďte v športovom oblečení, v ktorom sa môžete dobre hýbať a prinieste sišportovú obuv. Nezabudnite niečo na pitie a uterák, lebo sa zapotíme! ;-)

Registrácia e-mailom: steffi.zumba@web.de
Prosim, navštívte aj mojú webovú stránku: http://stefanielange.zumba.com/

          
 • 17.7. streda o 18:00 hod Zumba® workshop zumba
            Zumba® is passion, Zumba® is dancing and Zumba® is a full body workout 

- but above all - 

Zumba® makes you HAPPY! :-)

About Zumba®:
It's perfect for everybody and every body! Each Zumba® class is mixing low-intensity and high-intensity moves for an interval-style, calorie-burning dance fitness party. Once the Latin and World rhythms take over, you'll see why Zumba® Fitness classes are often called exercise in disguise. 

Zumba® combines all elements of fitness – cardio, muscle conditioning, balance and flexibility, boosted energy and a serious dose of awesome each time you leave class. 
Super effective? Check. Super fun? Check.

About lector:
,,I have been Zumba® dancing for six years and decided to take the next step in March 2018 when I became a ZIN™ member. Due to my work I'm moving through the world every four years. This time I have stopped in Bratislava. :-) 
I'm from Germany and will teach my Zumba® classes in English which shouldn't stop you from coming to class - the music will bring us together! ;-) ''

Schedule: 
Monday and Wednesday from 6 to 7 p.m.

Period:
1st July - 24th July 2019

Prices:
Single admission: 5 EUR
5 classes: 23 EUR
8 classes: 32 EUR

What to bring?
Please bring workout clothes in which you can easily move as well as your sneakers. Don't forget something to drink and a towel because we are going to sweat! ;-)

Registration via e-mail: steffi.zumba@web.de
Please see also my website: http://stefanielange.zumba.com/

-----------------------------------------------------------------------------

Zumba® je vášeň, Zumba® je tanec a Zumba® je cvičenie pre celé telo 

- ale predovšetkým - 

Zumba® ťa urobí ŠŤASTNÝM :-)


O Zumbe®:
Je perfektná pre každého a každé telo! Každá hodina zumby je zmesou viac a menej intenzívych pohybov v štýle, kde sa počas tanečnej fitness-párty spaľujú kalórie. Keď si ťa latinskoamerické a svetové rytmy získajú, budeš vedieť, prečo je cvičenie zumby známe ako skrytý tréning. 

Zumba® kombinuje všetky fitnessové prvky - kardio, svalovú, kondíciu, rovnováhu a pružnosť, zvýšenie energie a po každej hodine sa cítiš skvele.
Super efektívne? Odškrtnuté. Super zábavné? Odškrtnuté.

O lektorke:
,,Tancovala som Zumbu® počas šiestich rokov a rozhodola som sa urobiť ďalší krok. V marci 2018 som sa stala inštruktorkou Zumby®. Kvôli mojej práci tiahnem svetom každé štyri roky. Tentoraz ma život zavial do Bratislavy :-)
Som z Nemecka a učím Zumbu® Fitness po anglicky, čo ťa však nemá odradiť zúčastniť sa na kurze - hudba nás zblíži! ;-) ''


Rozvrh:
Pondelok a streda od 18:00 do 19:00

Obdobie:
Od 1. júla do 24. júla 2019

Cena:
1 hodina: 5 EUR
5 hodiny: 23 EUR
8 hodin: 32 EUR

Čo si priniesť?
Prosím príďte v športovom oblečení, v ktorom sa môžete dobre hýbať a prinieste sišportovú obuv. Nezabudnite niečo na pitie a uterák, lebo sa zapotíme! ;-)

Registrácia e-mailom: steffi.zumba@web.de
Prosim, navštívte aj mojú webovú stránku: http://stefanielange.zumba.com/

          
 • 17.7. streda o 18:00 hod Vesnisáž k výstave Mandala v duši vernisáž
            Autor výstavy: ĽUBOMÍR SLEJZÁK 

Hudobný hosť: Rastislav Hriňák – koncert krištáľových mís

Ľubomír je tvorca unikátnej metódy maľovania osobných mandál podľa dátumu narodenia.
Každý človek si v sebe nesie vesmírnu mandalu

Srdečne pozývame na letnú výstavu plnú energie a slnka

Výstava potrvá od 16. 7. do 30. 8. 2019
Vystavené diela sú predajné
          
 • 22.7. pondelok o 18:00 hod Zumba® workshop zumba
            Zumba® is passion, Zumba® is dancing and Zumba® is a full body workout 

- but above all - 

Zumba® makes you HAPPY! :-)

About Zumba®:
It's perfect for everybody and every body! Each Zumba® class is mixing low-intensity and high-intensity moves for an interval-style, calorie-burning dance fitness party. Once the Latin and World rhythms take over, you'll see why Zumba® Fitness classes are often called exercise in disguise. 

Zumba® combines all elements of fitness – cardio, muscle conditioning, balance and flexibility, boosted energy and a serious dose of awesome each time you leave class. 
Super effective? Check. Super fun? Check.

About lector:
,,I have been Zumba® dancing for six years and decided to take the next step in March 2018 when I became a ZIN™ member. Due to my work I'm moving through the world every four years. This time I have stopped in Bratislava. :-) 
I'm from Germany and will teach my Zumba® classes in English which shouldn't stop you from coming to class - the music will bring us together! ;-) ''

Schedule: 
Monday and Wednesday from 6 to 7 p.m.

Period:
1st July - 24th July 2019

Prices:
Single admission: 5 EUR
5 classes: 23 EUR
8 classes: 32 EUR

What to bring?
Please bring workout clothes in which you can easily move as well as your sneakers. Don't forget something to drink and a towel because we are going to sweat! ;-)

Registration via e-mail: steffi.zumba@web.de
Please see also my website: http://stefanielange.zumba.com/

-----------------------------------------------------------------------------

Zumba® je vášeň, Zumba® je tanec a Zumba® je cvičenie pre celé telo 

- ale predovšetkým - 

Zumba® ťa urobí ŠŤASTNÝM :-)


O Zumbe®:
Je perfektná pre každého a každé telo! Každá hodina zumby je zmesou viac a menej intenzívych pohybov v štýle, kde sa počas tanečnej fitness-párty spaľujú kalórie. Keď si ťa latinskoamerické a svetové rytmy získajú, budeš vedieť, prečo je cvičenie zumby známe ako skrytý tréning. 

Zumba® kombinuje všetky fitnessové prvky - kardio, svalovú, kondíciu, rovnováhu a pružnosť, zvýšenie energie a po každej hodine sa cítiš skvele.
Super efektívne? Odškrtnuté. Super zábavné? Odškrtnuté.

O lektorke:
,,Tancovala som Zumbu® počas šiestich rokov a rozhodola som sa urobiť ďalší krok. V marci 2018 som sa stala inštruktorkou Zumby®. Kvôli mojej práci tiahnem svetom každé štyri roky. Tentoraz ma život zavial do Bratislavy :-)
Som z Nemecka a učím Zumbu® Fitness po anglicky, čo ťa však nemá odradiť zúčastniť sa na kurze - hudba nás zblíži! ;-) ''


Rozvrh:
Pondelok a streda od 18:00 do 19:00

Obdobie:
Od 1. júla do 24. júla 2019

Cena:
1 hodina: 5 EUR
5 hodiny: 23 EUR
8 hodin: 32 EUR

Čo si priniesť?
Prosím príďte v športovom oblečení, v ktorom sa môžete dobre hýbať a prinieste sišportovú obuv. Nezabudnite niečo na pitie a uterák, lebo sa zapotíme! ;-)

Registrácia e-mailom: steffi.zumba@web.de
Prosim, navštívte aj mojú webovú stránku: http://stefanielange.zumba.com/

          
 • 24.7. streda o 18:00 hod Zumba® workshop zumba
            Zumba® is passion, Zumba® is dancing and Zumba® is a full body workout 

- but above all - 

Zumba® makes you HAPPY! :-)

About Zumba®:
It's perfect for everybody and every body! Each Zumba® class is mixing low-intensity and high-intensity moves for an interval-style, calorie-burning dance fitness party. Once the Latin and World rhythms take over, you'll see why Zumba® Fitness classes are often called exercise in disguise. 

Zumba® combines all elements of fitness – cardio, muscle conditioning, balance and flexibility, boosted energy and a serious dose of awesome each time you leave class. 
Super effective? Check. Super fun? Check.

About lector:
,,I have been Zumba® dancing for six years and decided to take the next step in March 2018 when I became a ZIN™ member. Due to my work I'm moving through the world every four years. This time I have stopped in Bratislava. :-) 
I'm from Germany and will teach my Zumba® classes in English which shouldn't stop you from coming to class - the music will bring us together! ;-) ''

Schedule: 
Monday and Wednesday from 6 to 7 p.m.

Period:
1st July - 24th July 2019

Prices:
Single admission: 5 EUR
5 classes: 23 EUR
8 classes: 32 EUR

What to bring?
Please bring workout clothes in which you can easily move as well as your sneakers. Don't forget something to drink and a towel because we are going to sweat! ;-)

Registration via e-mail: steffi.zumba@web.de
Please see also my website: http://stefanielange.zumba.com/

-----------------------------------------------------------------------------

Zumba® je vášeň, Zumba® je tanec a Zumba® je cvičenie pre celé telo 

- ale predovšetkým - 

Zumba® ťa urobí ŠŤASTNÝM :-)


O Zumbe®:
Je perfektná pre každého a každé telo! Každá hodina zumby je zmesou viac a menej intenzívych pohybov v štýle, kde sa počas tanečnej fitness-párty spaľujú kalórie. Keď si ťa latinskoamerické a svetové rytmy získajú, budeš vedieť, prečo je cvičenie zumby známe ako skrytý tréning. 

Zumba® kombinuje všetky fitnessové prvky - kardio, svalovú, kondíciu, rovnováhu a pružnosť, zvýšenie energie a po každej hodine sa cítiš skvele.
Super efektívne? Odškrtnuté. Super zábavné? Odškrtnuté.

O lektorke:
,,Tancovala som Zumbu® počas šiestich rokov a rozhodola som sa urobiť ďalší krok. V marci 2018 som sa stala inštruktorkou Zumby®. Kvôli mojej práci tiahnem svetom každé štyri roky. Tentoraz ma život zavial do Bratislavy :-)
Som z Nemecka a učím Zumbu® Fitness po anglicky, čo ťa však nemá odradiť zúčastniť sa na kurze - hudba nás zblíži! ;-) ''


Rozvrh:
Pondelok a streda od 18:00 do 19:00

Obdobie:
Od 1. júla do 24. júla 2019

Cena:
1 hodina: 5 EUR
5 hodiny: 23 EUR
8 hodin: 32 EUR

Čo si priniesť?
Prosím príďte v športovom oblečení, v ktorom sa môžete dobre hýbať a prinieste sišportovú obuv. Nezabudnite niečo na pitie a uterák, lebo sa zapotíme! ;-)

Registrácia e-mailom: steffi.zumba@web.de
Prosim, navštívte aj mojú webovú stránku: http://stefanielange.zumba.com/

          
Prejsť na Facebook